Thiết bị đèn UV Dịch Vụ Chẩn Đoán Sửa Chữa Máy In Offset Heidelberg trên Hệ Điều Hành Sherlock Heidelberg_Speedmaster_SM__72 Heidelberg_Speedmaster_SM Heidelberg_Speedmaster_SM__72 lf700 nilpeter f200 c Heidelberg_Speedmaster_SM

Lưỡi rửa mực máy KOMORI L40 dài 1110mm x 48mm 15 lỗ

Lưỡi rửa mực máy KOMORI L20 dài 580mm x 50mm 8 lỗ

Lưỡi rửa mực máy KOMORI L20 dài 580mm x 50mm 8 lỗ
Lưỡi rửa mực máy KOMORI L20 dài 580mm x 50mm 8 lỗ