Thiết bị đèn UV Dịch Vụ Chẩn Đoán Sửa Chữa Máy In Offset Heidelberg trên Hệ Điều Hành Sherlock Heidelberg_Speedmaster_SM__72 Heidelberg_Speedmaster_SM Heidelberg_Speedmaster_SM__72 lf700 nilpeter f200 c Heidelberg_Speedmaster_SM

Lưỡi rửa mực máy KOMORI L44 dài 1180mm 17 lỗ

Lưỡi rửa mực máy MITSUBISHI DAIY 1E/F/G/H DIAMOND 1000 dài 785x40 mm 8 lỗ

Lưỡi rửa mực máy MITSUBISHI DAIY 1E/F/G/H DIAMOND 1000 dài 785x40 mm 8 lỗ
Lưỡi rửa mực máy MITSUBISHI DAIY 1E/F/G/H DIAMOND 1000 dài 785x40 mm 8 lỗ