Thiết bị đèn UV Dịch Vụ Chẩn Đoán Sửa Chữa Máy In Offset Heidelberg trên Hệ Điều Hành Sherlock Heidelberg_Speedmaster_SM__72 Heidelberg_Speedmaster_SM Heidelberg_Speedmaster_SM__72 lf700 nilpeter f200 c Heidelberg_Speedmaster_SM

Máy In Flexo 6 màu Nilpeter F200

KHỔ IN TỐI ĐA : 195X300MM
KHỔ NGANG CUỘN TỐI ĐA : 220MM
  • Giá in gia công nhuộm màu opla : 15.000đ/kg/màu (SL: 100kgs - chất liệu : giấy - Loại mực sử dung : waterbase)
  • Giá in gia công nhuộm màu opla : 12.000đ/kg/màu (SL: 200kgs - chất liệu : giấy - Loại mực sử dung : waterbase)
  • Giá in gia công nhuộm màu opla : 10.000đ/kg/màu (SL: >300kgs - chất liệu : giấy - Loại mực sử dụng : waterbase)
  • Giá in gia công decal nhựa / giấy - Quy cách: >60cm2 - Số lượng : 5000 pcs - Đơn Giá : 1.5đ/cm2/màu - màu thứ 2 trở lên cộng thêm 0.6đ/màu - Loại mực sử dụng : UV waterbase)
  • Giá in gia công màng nhựa - Số lượng : 100kgs - Đơn Giá : 30.000đ/kg/màu - Loại mực sử dụng : UV waterbase)
  • Giá in gia công màng nhựa - Số lượng : 200kgs - Đơn Giá : 26.000đ/kg/màu - Loại mực sử dụng : UV waterbase)
  • Giá in gia công màng nhựa - Số lượng : >300kgs - Đơn Giá : 20.000đ/kg/màu - Loại mực sử dụng : UV waterbase)