Thiết bị đèn UV Dịch Vụ Chẩn Đoán Sửa Chữa Máy In Offset Heidelberg trên Hệ Điều Hành Sherlock Heidelberg_Speedmaster_SM__72 Heidelberg_Speedmaster_SM Heidelberg_Speedmaster_SM__72 lf700 nilpeter f200 c Heidelberg_Speedmaster_SM

Bóng đèn UV, bong den uv, bong den cuc tim uv

Bóng đèn UV


 
1Bóng UV : 230mm - 2kw / 380Vcái
2Bóng UV : 230mm - 3kw / 220Vcái
3Bóng UV : 270mm - 2kw / 380Vcái
4Bóng UV : 270mm - 3kw / 380Vcái
5Bóng UV : 360mm - 3kw / 380Vcái
6Bóng UV : 400mm - 3kw / 380Vcái
7Bóng UV : 400mm - 4kw / 380Vcái
8Bóng UV : 460mm - 3kw / 380Vcái
9Bóng UV : 460mm - 5kw / 380Vcái
10Bóng UV : 460mm - 6.6kw / 380Vcái
11Bóng UV : 560mm - 5kw / 380Vcái
12Bóng UV : 650mm - 6kw / 380Vcái
13Bóng UV : 780mm - 6kw / 380Vcái
14Bóng UV : 780mm - 7kw / 380Vcái
15Bóng UV : 820mm - 6kw / 380Vcái
16Bóng UV : 820mm - 7kw / 380Vcái
17Bóng UV : 830mm - 8kw / 380Vcái
18Bóng UV : 900mm - 7kw / 380Vcái
19Bóng UV : 930mm - 8kw / 380Vcái
20Bóng UV : 930mm - 11kw / 380Vcái
21Bóng UV : 950mm - 9kw / 380Vcái
22Bóng UV : 1050mm - 9kw / 380Vcái
23Bóng UV : 1150mm - 10kw / 380Vcái
24Bóng UV : 1250mm - 11kw / 380Vcái


BÓNG UV - CỰC TÍM
1Bóng UV : 170mm - 1.5kw / 230Vcái
2Bóng UV : 225mm - 2kw / 300Vcái
3Bóng UV : 250mm - 1kw / 230Vcái
4Bóng UV : 250mm - 1.5kw / 230Vcái
5Bóng UV : 250mm - 3kw / 300Vcái
6Bóng UV : 270mm - 3kw / 300Vcái
7Bóng UV : 300mm - 0.5kw / 220Vcái
8Bóng UV : 335mm - 2kw / 300Vcái
9Bóng UV : 335mm - 3kw / 600Vcái
10Bóng UV : 360mm - 3kw / 700V / 5Acái
11Bóng UV : 400mm - 3kw / 400Vcái
12Bóng UV : 400mm - 3kw / 700V / 5Acái
13Bóng UV : 400mm - 3kw / 990V / 5A cái
14Bóng UV : 460mm - 5kw / 990V / 5.5A cái
15Bóng UV : 520mm - 4.5kw / 990V / 7.5A cái
16Bóng UV : 522mm - 5kw / 990V / 8.3A cái
17Bóng UV : 640mm - 6kw / 850V / 7.8Acái
18Bóng UV : 720mm - 7kw / 990V / 7.4Acái
19Bóng UV : 760mm - 7kw / 990V / 7.4Acái
20Bóng UV : 780mm - 7kw / 990V / 7.4Acái
21Bóng UV : 825mm - 7kw / 950V / 7.4Acái
22Bóng UV : 925mm - 8kw / 950V / 7.4Acái
23Bóng UV : 1040mm - 7kw / 990V / 9Acái
24Bóng UV : 1050mm - 9kw / 990V / 9Acái
25Bóng UV : 1140mm - 11kw / 990V / 9Acái
26Bóng UV : 1170mm - 8kw / 990V / 9Acái
27Bóng UV : 1160mm - 8kw / 990V / 9Acái
28Bóng UV : 1260mm - 10kw / 1500V / 7.5Acái
29Bóng UV : 1450mm - 14kw / 15000V / 9Acái

BÓNG ĐÈN CHỤP BẢN

1Bóng chụp bản : 230mm - 2kw / 220Vcái
2Bóng chụp bản : 270mm - 3kw / 220Vcái
3Bóng chụp bản : 320mm - 3kw / 220Vcái
4Bóng chụp bản : 360mm - 3kw / 220Vcái
5Bóng chụp bản : 460mm - 3kw / 220Vcái
 Bộ Kích điện tử đèn chụp bản - 3.5kwcái
 Tụ bù công suất : 0.5ufcái
 Tụ bù công suất : 1,1.5,2ufcái
 Tụ bù công suất : 5ufcái
 Tụ bù công suất : 15uf  - 1500vcái
 Tụ bù công suất : 15uf  - 2000vcái

Bóng đèn chụp bản, bóng đèn uv, bóng đèn cực tím


Bóng đèn chụp bản, bóng đèn uv, bóng đèn cực tím

Bóng đàn UV